SERTRANS

SERTRANS

Qlik ile süreçlerimizi hızlandırdık…

Batuhan Keleş – Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Yöneticisi

 

29 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir çözüm ortağı olan Sertrans Logistics, teknoloji ile uyumlu, daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek adına hedeflediği Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Ar-Ge yatırım hedeflerinin ilkini iş zekası alanında Qlik ile gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen yatırım hakkında Sertrans Logistics Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Batuhan Keleş ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide Keleş, önemli kazanımlar elde ettiklerine değindi. Keleş, gelinen nokta itibariyle QlikView’in olmadığı bir gün düşünemediklerine ve tüm yönetsel stratejik kararları dashboardlar üzerinden verebilir duruma geldiklerine vurgu yaptı…

Kısaca kurumunuz hakkında ve kurumunuzun teknoloji yaklaşımı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sertrans Logistics, uluslararası parsiyel ve multimodal taşımacılık hizmetlerinin yanında, tedarik zinciri yönetiminde verdiği katma değerli lojistik hizmetleriyle 29 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir çözüm ortağıdır. Sahip olduğu deneyimli ve uzman kadrosu, güçlü araç filosu ve ekipman donanımı, ileri IT ve IS teknolojileri, yaratıcı Ar-Ge grubu, yurt içi ve yurt dışına yayılmış ofisleri ve sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve antrepoları ile Sertrans Logistics, müşterilerinin dünya çapındaki lojistik ihtiyaçlarına küresel ölçekte çözüm getiren güçlü ve deneyimli bir yönetim uzmanıdır.

Bugün, Sertrans Logistics olarak güçlü bir şekilde Endüstri 4.0’a hazırlanıyoruz. Kurumsal ve çok uluslu şirketlerin öncelikli tercih ettiği ve önerdiği ‘global’ bir lojistik marka olma vizyonumuz ile Endüstri 4.0 dönüşümüne başladık. 2018 Ocak ayında düzenlediğimiz çalıştaylarda dijital yol haritamızı çizdik. Bu bağlamda hemen işe koyulduk ve ileriye dönük en sağlam adımlarımızdan birini daha atarak, IT ve IS altyapımıza teknolojik yatırımlar yaptık. Bu sayede veri işletme sistemleri ve sunucu parkurumuzu çağın ötesine taşıyacak biçimde ileri teknolojiye kavuşturduk. Depolarımızı daha teknolojik ve verimli bir yapıya kavuşturmak için yeni teknoloji destekli uygulamaları bünyemize kattık. Depolarımızdaki süreçleri dijital akılla mobilize hale getiriyoruz. Bununla birlikte; Türkiye’de gün geçtikçe büyüyen e-ticaret pazarının lojistik ayağındaki yerimizi sağlamlaştırmamıza da katkıda bulunacak, ilerleyen dönemlerde şirketimizin büyüme hızı ve sektör dinamiklerine paralel olarak, her zaman geleceği öngörerek planladığımız yatırımlarımıza devam edeceğiz.

İş Zekası çözümleri kurumunuz bünyesinde nasıl bir yere sahip; neden bir iş zekası aracına ihtiyaç duyuldu? İş zekası çözümleriyle ilgili beklentileriniz nelerdi?

Günümüzde değişen müşteri tercihleri ve ihtiyaçları sonucu olarak, ülkemizde hızla büyüyen ve agresif rekabet ortamı oluşan lojistik sektöründeki firmalar kendilerini geliştirmek amacıyla sundukları hizmetlerini farklılaştırmak, kaliteyi artırmak, fiyat harici rekabet oluşturabilecek bir çok yol aramaktadır. Hız, kalite ve izlenebilirlik kavramlarının lojistik sektörünün önemli etkenleri olduğunu düşünürsek iş zekâsı uygulamaları sektörün olmazları arasında yerini alıyor.

Şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşabilmesine katkıda bulunabilmek için verilerimizden karara giden süreci hızlandırmak ve basitleştirmek, geleceği bugünün somut verileri ile öngörüp yönetebilmek, aksiyon alabilmek, büyük veri kümelerini saniyeler içinde ve iş birimlerinin her birinin amacına ve isteğine yönelik formata dönüştürebilmek gibi kritik konularımızda bizlere cevap verip farklı vizyonlar kazanmamızı sağlayacak, kurumun tam merkezinde yere sahip bir çözüm arayışı içine girdik. Bu süreçte çok titiz ve kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik. Qlik’in bahsetmiş olduğum tüm beklentilerimizi fazlasıyla karşılaması bizleri doğru ürüne karar verme sürecinde destekledi.

QlikView ürünü ile gerçekleştirmiş olduğunuz proje hakkında bilgi verebilir misiniz?

Özellikle rekabetin arttığı ve piyasa şartlarının çok daha fazla değişken olduğu bir süreçte kurumların ayakta kalabilmesi ve sürdürülebilir başarılar elde edebilmesi için etkin raporlama ortamına ihtiyaçları var. QlikView’in ileri teknolojik özellikleri (Associative Engine, In memory) kullanılarak, Sertrans çalışanlarının sadece raporlama değil iş keşfi ve analitik sorgulama ihtiyaçlarına da uygun çözümler geliştirildi. Şu an ihtiyaç duyulan raporlara saniyeler mertebesinde ulaşılır hale gelmesi Sertrans’ın operasyonel verimliliğini artırdı. Ayrıca, departman yöneticileri ve üst düzey yöneticilerin KPI takiplerini verimli şekilde yapmaları ve ihtiyaç halinde detay bilgilere hızlı şekilde erişmelerini sağladı. Şirket içerisinde kurulan büyük ekranlardan QlikView üzerinde oluşturulan dashboardlar otomatik yayınlayarak anlık hedef gerçekleştirme performanslarını şirket geneline yaydık. QlikView’in bize diğer bir getirisi ise Q-Mail ile QlikView üzerinde üretilen raporların istenen periyodlarda ilgililere mail yolu ile gönderilmesini sağlayarak rapor dağıtım ihtiyaçlarını çözümlemeniz oldu.

BI Technology ve DQ Türkiye ile yapılan işbirliği size neler kattı. Yapılan işbirliğinden önceki süreç ile işbirliği sonrası süreci değerlendirir misiniz? Ne gibi faydalar sağladınız?

Endüstri 4.0 ile birlikte yapılanmaya gittiğimiz Ar-Ge ve Dijital Dönüşüm birimlerimiz ile yol haritamızı belirlerken dikkat ettiğimiz unsurlar çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz gibi değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızın gelecekte oluşacak beklentilerini karşılayacak iş modellerini oluşturmak ve bu modelleri hayata geçirebilmemiz için gerekli olan insan ve teknoloji altyapısını oluşturmak oldu. Bu anlayış doğrultusunda, 2017 yılında başlattığımız AR-GE, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm yatırım süreçlerimizden bir tanesini ve en önemlisini oluşturan QlikView yatırımı; verinin bilgiye dönüşümünü başarıyla gerçekleştirmemizi sağlamış olup grup şirketlerimizi doğru bilgi ile yönetmemizi, verimliliklerimizi ve sektördeki rekabet gücümüzü de artırmamıza olanak verdi.

Daha yolun başında olmamıza rağmen şirket iç süreçlerimizde ve ürün ve hizmetlerimizde fark yaratmaya başlamış olmamız heyecanımızı ve motivasyonumuzu da arttırıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu teknoloji ve altyapı yatırımlarımızla dünyaca bilinen pek çok markaya hizmet verir hale geldik. Hizmet verdiğimiz sektörlerin iç dinamiklerini, gelecekte oluşacak lojistik ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi anlamamızda etkili oldu. Daima müşteri odaklı, çözüm odaklı yaklaşım prensibiyle hareket ederek bu ihtiyaçlara birebir karşılık gelen en kapsamlı lojistik çözümleri çok hızlı ve hatasız şekilde hayata geçirebilme tecrübesini edindik. Özellikle E-Ticaret’in lojistiğinde geliştirdiğimiz özgün ileri teknoloji uygulamalarımızla sektörümüze öncülük yapar hale geldik. Yarattığımız fark ile büyümeye devam edecek, yenilikçi iş modelleri ile beklentileri aşacak ülkemizin kalkınmasında üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Sertrans’ı ve ülkemizi ileriye taşıyacağız.

Karar destek sistemlerinin yapay zekâ kısmı için kullandığımız QlikView; 2017’deki yüzde 22 büyüme hedefimizin yakalanması, satışlarımızın, nakliye hat ve depo doluluklarımızın yüzde 95’lere ulaşılması, yüzde 100 müşteri memnuniyetinin sağlanmasında izlediğimiz stratejilerimizde girdiler oluşturdu.

DQ Türkiye’nin çözüm ve müşteri odaklı yaklaşımı ile uyum ve ürünün tutundurulması süreçleri etkili ve başarılı bir implementasyona dönüşmesini sağlamış oldu. Tüm projelerimizin süreçlerinde gösterdikleri özverili çalışma ve verdikleri destekten dolayı DQ Türkiye’ye ve Sertrans IT ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir cümle ile özetlemenizi istesek, Qlik’in kurumunuza ve günlük işlerinize katkısını nasıl ifade edersiniz?

Geldiğimiz nokta itibari ile QlikView’in olmadığı bir günümüzü düşünemiyoruz. Tüm yönetsel stratejik kararlarımızı dashboardlar üzerinden verebilir duruma geldik.