Kurumsal Firmalar İçin Veri Görselleştirme İpuçları

3 Mart 2022
veri-gorsellestirme

Veri görselleştirme; verileri, insan beyninin daha iyi anlayabilmesini ve yorumlayabilmesini sağlayabilmek için grafik benzeri görsel bağlama çevirme uygulamasıdır. Grafiklerde bulunan verileri, noktalar çizgiler ya da çubuklar gibi görsel nesneler olarak kodlayarak, daha anlaşılır bir hale getirmek için kullanılan teknikleri ifade eder. Yani veri görselleştirme için kısaca bilgi ve verilerin grafiksel olarak temsil edilmesidir, diyebiliriz. 

Veri görselleştirmenin temel amacında da anlaşılabileceği üzere, veri görselleştirme özellikle kurumsal şirketler için oldukça önemli bir işlemdir. Kurumsal firmaların mutlaka yararlanması gereken veri görselleştirmenin verimli olması ve istenilen sonucu verebilmesi için doğru bir şekilde uygulanması gereklidir. Bu yüzden veri görselleştirme ile ilgili değinilmesi gereken konular mevcuttur.

Bu yazımızda Kurumsal Firmalar için Etkili Veri Görselleştirme Teknikleri, Veri görselleştirme İpuçları ve Etkili Veri Görselleştirmenin Öneminden bahsedeceğiz.

dq-turkiye-veri-gorsellestirme

Etkili Veri Görselleştirme Teknikleri

Veri görselleştirme işleminde kullanılan farklı teknikler vardır. Genel olarak bu teknikler 6 ayrı grup altında toplanmıştır. Etkili veri görselleştirme tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Graf Tabanlı Teknik: Bu teknikte soyutlama teknikleri, özel yerleşim algoritmaları ve sorgulama dilleri aktif olarak kullanılır. Ağ diyagramı, Voronoi ve Colloatz sanısı birer örnektir.
 • Geometrik İz Düşüm Tabanlı Teknik: Bu teknikteki x boyutlu bir veri, teknik kullanılarak 2 boyutlu uzaya taşınır. Ancak bu işlem sonucunda verinin boyutu arttığı için grafik karmaşık hale gelir ve yorum yapılması zorlaşır. Çizgi grafiği, çeşitli çubuk grafikleri ve kutu – bıyık grafiği birer örnektir.
 • İkon Tabanlı Teknik: Bu teknikte kullanılan her veri, bir ikonla temsil edilir. Kullanılacak olan verinin özellikleri, ikon seçimindeki temel unsurdur. Chernoff yüzleri ve piktogram grafiği birer örnektir.
 • Hiyerarşik Teknik: Bu teknik k boyutlu uzayı, alt uzaylarına ayrıştırmak için kullanılır. Bu işlem sonucunda hiyerarşik düzen oraya çıkmış olur. Pasta grafikleri, ağaç haritaları ve hiyerarşik çubuk grafiği birer örnektir.
 • Karma Teknik: Bu teknik, adından da anlaşılabileceği üzere birden fazla tekniğin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Koroplet harita ve sankey diyagramı birer örnektir.
 • Piksel Tabanlı Teknik: Bu teknikte kullanılacak olan her bir verinin değeri, farklı renklerde pikseller kullanılarak sunulur. Renklendirme yapılırken, bir rengin alt tonlarının kullanılmasıyla verilerin daha kolay ayırt edilebilmesi sağlanır. Böylece veriler daha kolay algılanabilir hale gelir. Dairesel sıcaklık haritası ve oluşum matrisi birer örnektir.

İlginizi Çekebilir: Veri Görselleştirmenin Kurumsal Şirketlere 6 Faydası

veri-gorsellestirme-onemi

Veri Görselleştirme İpuçları

Kurumsal şirketlerin verilerini görselleştirmeden önce istediği verimi alabilmesi için dikkat etmesi gereken parametreler vardır. Kurumsal şirketler için veri görselleştirme işleminde kullanabileceği ipuçları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kurumsal firmalar, veri görselleştirme işleminde ilk olarak hangi program ya da uygulamayı kullanacağını karar vermelidir. Bu kararı verirken veri görselleştirme işleminden beklentiler belirlenmeli ve uygulama / programın bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı tespit edilmelidir.
 • Veri görselleştirme işleminde pek çok farklı araç vardır. Bu araçlardan hangisinin ya da hangilerinin kullanılacağına karar verilmelidir.
 • Hangi veri görselleştirme tekniğinden faydalanılacağı belirlenmelidir.
 • Veri görselleştirme için kullanacak olduğunuz uygulama / programından tam verim alabilmek için çalışanlarınızın gerekli eğitimleri almasını sağlamalısınız.

Kurumsal şirketler veri görselleştirme işleminde bunlar gibi çeşitli parametrelere dikkat ederek, istediği sonuçları alabileceği bir veri görselleştirme işlemi gerçekleştirebilir. Dikkat edilmesi gereken parametrelerden de anlaşılabileceği üzere, veri görselleştirme işlemi sanıldığı kadar basit bir işlem değildir. Bu yüzden özellikle kurumsal şirketler, veri görselleştirme işlemlerinde profesyonel firmalardan destek almalıdır. 

İlginizi Çekebilir: Qlik Sense Nasıl Çalışır? Neden Veri Görselleştirmede Qlik Sense Ürününü Tercih Etmelisiniz?

veri-gorsellestirme-ipuclari

Etkili Veri Görselleştirmenin Önemi

Etkili veri görselleştirme oldukça önemli bir işlemdir. Etkili veri görselleştirmenin önemini maddeler halinde sıralayacak olursak;

 • Firmanızın bünyesindeki veri bilimcilerin iş yükünü düşürür.
 • Firmanızın aldığı kararların doğru olup olmadığını ya da kararlarınızın beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını anlayabilmenizi sağlar.
 • Veri görselleştirme işlemi sonucunda elde edeceğiniz grafikler ile hedef kitlenizi daha kolay etkileyebilirsiniz.
 • Firmanızın mevcut durumunu iyileştirmek, gelişmesini sağlamak ve plan, stratejilerinizi belirleme işlemlerinde yardımcı olur.
 • Elde edilen karmaşık verilerin daha iyi analiz edilmesini sağlar.
 • Analiz edilen verilerin daha hızlı yorumlanmasını sağlar. Yani alacak olduğunuz kararların daha hızlı olmasını sağlar.

Bu yazımızda Kurumsal Firmalar için Etkili Veri Görselleştirme Teknikleri, Veri görselleştirme İpuçları ve Etkili Veri Görselleştirmenin Öneminden bahsettik. Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ya da eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.