Kurumsal Şirketlerin Mutlaka Takip Etmesi ve Raporlaması Gereken KPI (Metrikler) Nelerdir?

14 Kasım 2021
Kurumsal Şirketlerin Mutlaka Takip Etmesi ve Raporlaması Gereken KPI (Metrikler) Nelerdir?

Günümüzde işletmeler için performans ölçümü ve göstergeleri büyük bir öneme sahiptir. Kurumsal hedefler ve değerlendirmeler için kullanılan birçok strateji mevcuttur. Kurumsal metrikleri ölçmek için ise kullanılan birçok strateji bulunur. Bu stratejilerden birisi de KPI’dır.  Peki kurumsal şirketler için KPI nedir?

Türkçede Temel Performans Göstergeleri olarak bilinen KPI (Key Performance Indicator), amaçlanan bir sonuca doğru ilerlemenin kritik (anahtar) göstergelerindendir. KPI'lar stratejik ve profesyonel iyileştirme süreci için bir hedef belirlemenize yardımcı olur İş geliştirmede birçok fayda sağlayan KPI’ların hedef belirleme ve performans göstergeleri açısından birçok avantajı da bulunmaktadır. 

Bu yazımızda sizler için kurumsal şirketler için KPI, kurumsal metriklerin ölçülmesinin önemi ve kurumsal şirketlerin takip etmesi gereken metrikleri sizler ile paylaşacağız. 

KPI Nedir? Nasıl Hazırlanır?

KPI Nedir? Nasıl Hazırlanır?

İlginizi Çekebilir: Qlik Sense Ve QlikView Ürünlerinde Otomatik Rapor Dağıtımı Neden Tercih Edilir?

KPI, belirli hedefler için zaman içinde ölçülebilir bir performans ölçüsü olan temel performans göstergesi anlamına gelmektedir. Performans göstergeleri, çalışanların ve çalışan ekiplerin belirlemesi gereken hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda ilerlemeyi ölçmek için kullanılmaktadır.

KPI’ı bir kurum ya da işletme içerisindeki verimliliği ve stratejilerin işleyişini ölçmek için kullandığımız bir parametre olarak düşünebiliriz. Bu sebeple şirketlerin performanslarını belirlemede ve sonraki dönemde uygulanacak stratejilerin planlanmasında KPI’lar önemli bir role sahiptir.

Temel performans göstergeleri, size bir ekibin veya bireyin ilerleme durumunu metrikler ile gösterir. Böylece ölçülebilir amaç ve hedefleri ölçmenize yardımcı olurlar. Ayrıca, KPI'lar, kurumunuzun gelecekteki başarıları için doğru yönde ilerleyip ilerlemediğinizi size bildirir. KPI'ları kullanımı ile stratejileri yönetmek, hedeflerin ve performans düzeyinin belirlenmesini ve bu hedefe yönelik ilerlemenin izlenmesini temel alır. 

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI), yöneticilerin, kuruluşlarının stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili olarak nasıl performans gösterdiğini anlamalarına yardımcı olur. KPI'lar uygun şekilde hazırlandığında ve kullanıldığında, üst düzey yöneticilere ve paydaşlara kuruluşun performansının ne durumda olduğu ile ilgili sonuçlar verir. KPI'ların işletmenizin çıkarları doğrultusunda stratejik bir şekilde işlemesi için iş performansınız açısından önemli olan metrikleri tanımlamanız oldukça önemlidir. 

KPI

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI’dan istenilen verim alınabilmesi için, KPI’nın doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aksi takdirde KPI’dan istenilen sonuç elde edilemez ve motivasyon kaybı yaşanabilir. Performans değerlendirme sürecinin en önemli elemanlarından biri KPI’lardır. Doğru belirlenemeyen KPI, çalışan ve yönetici için farklı zararların meydana çıkmasına neden olur. Ortaya çıkan bu zararlar ise iş verimini ciddi bir şekilde olumsuz etkiler. Bu yüzden KPI belirlenirken dikkat edilmesi gereken bazı parametreler bulunur. Bu parametrelerin bazıları şu şekildedir;

 • KPI belirlenirken ilk dikkat edilmesi gereken parametre, KPI’nın gerçekçi olmasıdır. KPI, gerçeği yansıtmazsa ya da imkansız hedefler belirlenirse istenilen sonuç elde edilemez. Motivasyon kaybının sonucunda ise başarı oranı ve iş verimi düşer. Yani KPI hazırlanırken, çalışanların özellikleri ve yetkinlikleri göz önüne alınmalıdır. 
 • KPI, mutlaka ölçülebilir olmalıdır. Ölçülemeyen yani bir dayanağı olmayan KPI, başarıya ulaşamaz. Bu yüzde KPI hedefi ve KPI sonuçları net olmalıdır.
 • KPI’nın belirli amacı olmalıdır. KPI belirlerken mutlaka net bir hedefiniz olmalıdır. Örneğin; hedefiniz zamanlama mı, yoksa para mı? Hedef belirlendikten sonra ise KPI’nın hangi aralıklarla uygulanacağı ve faydalarının neler olacağı konularına odaklanılmalıdır.
 • Pek dikkat edilmese dahi KPI’nın zamanlaması çok önemlidir. Belirlenen hedefin zamanlaması dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Aynı zamanda KPI’nın da doğru bir bitiş tarihi olmalıdır. Yani teslim süresi, KPI için de geçerlidir. 
 • Kullanılmayan ya da istenilen sonuçları ortaya koymayan KPI’lar güncelleştirilmeli, değiştirilmelidir. 

KPI belirlenirken bunlar gibi pek çok farklı parametreye dikkat edilir. Bu parametrelere dikkat ederek ve şu adımları izleyerek KPI belirleyebilirsiniz;

 • Hedef belirlenir.
 • Hedefler doğrultusunda ortaya çıkan KPI’lar yazıya dökülür ve çalışanlara, yöneticilere dağıtılır.
 • KPI’da belirlenen süreç içerisinde yöneticiler ve çalışanlar arasında iletişim sağlanır.
 • Bu süreçte çalışanların performansında bir düşüş tespit edilirse duruma müdahale edilir.
 • Eğer olumsuz bir durum yaşanırsa, bir sonraki adım çalışanlar ve yöneticiler ile birlikte belirlenir.
 • Süreç sonucunda elde edilen sonuçlar değerlendirilir.
 • Sonuç raporlanır.

KPI belirleme süreci oldukça önemli olduğu için bu işlem alanında uzman, profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

KPI (Metrikler) Kurumsal Şirketler için Neden Önemlidir?

Günümüzde KPI, özellikle kurumsal şirketler için büyük öneme sahiptir. KPI’ın bu kadar önemli olmasının sebebi ise şu şekildedir:

1. Şirketinizin gelişim sürecini takip edebilirsiniz

1. Şirketinizin gelişim sürecini takip edebilirsiniz

KPI'lar, şirket sağlığı için büyük öneme sahiptir. Şirketinizin gelişimini izlemek için yalnızca belirli KPI’lara ihtiyacınız vardır. Sadece geliştirmek istediğiniz temel iş gereksinimlerinizi ölçün böylece değişmesini ve gelişmesini istediğiniz stratejileri hayata geçirebilirsiniz. Önce işletmeniz için doğru KPI'ları seçtiğinizden emin olun. Daha sonra ise bu KPI’lardan elde ettiğiniz veriler ile gerekli stratejileri geliştirmeye çalışın.

2. Zaman içindeki ilerlemeyi ölçebilirsiniz 

2. Zaman içindeki ilerlemeyi ölçebilirsiniz 

Gelir, brüt marj ve çalışan sayısı gibi temel sonuç göstergeleri denetleyin. Her yılın başında ve her üç ayda bir hedefler belirleyerek bu hedeflere yönelik ilerlemenizi ölçmek için KPI'ları haftalık olarak kullanabilirsiniz. Doğru KPI'ları belirlemek, uzun vadeli hedeflerinize dair ilerlemenizi ölçmenize yardımcı olur.

3. Başarıya doğru adımlar atın

3. Başarıya doğru adımlar atın

İlginizi Çekebilir: Qlik Sense Ve Qlikview Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sonuçlarınıza ek olarak, çok geç olmadan bu hedefleri kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuzu size bildirecek öncü göstergelere de ihtiyacınız bulunmaktadır. Öncü gösterge KPI'ları gelecekte neler olacağını ve gelecekteki sonuçları tahmin etmenize katkı sağlar. Böylece istediğiniz sonuçları elde etmek hangi stratejileri izlemeniz gerektiğini size bildirirler. 

4. Fırsatları değerlendirerek sorunları ortadan kaldırın

4. Fırsatları değerlendirerek sorunları ortadan kaldırın

 Sorunları çözmek veya fırsatları değerlendirmek için doğru bilgilerin parmaklarınızın ucunda olmasını istemez miydiniz? Diyelim ki satışlarda düşüş yaşadınız. Bu durumu çözümleyebileceğiniz KPI’ları belirleyin. Daha sonra bunları bir gösterge panosuna koyun ve daha öngörülebilir satışlar oluşturmanıza yardımcı olacak doğru stratejileri belirleyin. 

Kurumsal Şirketlerin Mutlaka Takip Etmesi Gereken KPİ ve Metrikler

1. Brüt Kar, Net Kâr- Karlılık Metrikleri

1. Brüt Kar, Net Kâr- Karlılık Metrikleri

Önemli bir KPI olan Brüt Kâr metriği, şirketlerin önceden plan yapmasına yardımcı olur. Üretim ve dağıtım maliyetlerini çıkardıktan sonra ise bu şirketlere kâr miktarını gösterir. Net gelir ise bir şirketin tüm giderleri gelirlerinden düşüldükten sonraki kârını gösterir. Net gelir, kârlılık için tüm verileri kapsayan bir metriktir ve yönetim ekibinin işin tüm yönlerini ne kadar iyi yönettiğine dair görüş de sağlar.

 2. Stok Devir Hızı, Stok Satışı- Tedarik Zinciri Performans Metrikleri

 2. Stok Devir Hızı, Stok Satışı- Tedarik Zinciri Performans Metrikleri

Stok devir hızı, bir firmanın stoklarında yer alan ürünlerin yıl içerisindeki devir sayısını gösteren bir hesaplama yöntemidir. Firmanın bir yıl içerisinde stoklarını kaç kez yenilediğini göstermektedir. Stok satışı ise şirketin bünyesinde hazır da satışa sunduğu ürünlerin miktarını ölçen bir metriktir. 

Bu verilerin hesaplaması yapılırken; yıl içerisinde satılan ürün maliyetinin dönem başı stoklar ile dönem sonu stokların ortalamasına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç, bu süreç içerisinde firmanın kaç kez stoklarını yenilediğini göstermektedir. 

3. LFL, Mark-Up YTD- Satış Performans Metrikleri 

3. LFL, Mark-Up YTD- Satış Performans Metrikleri 

LFL (Like for Like), “benzer özellikte” anlamına gelmektedir. Bu kavram, satış bölümlerinde kullanılmaktadır. LFL Oranı; aynı şartlar altında bir önceki döneme, yıla göre satış miktarındaki değişimi ifade eder. LFL’nin büyümeden farkı ise iki farklı zaman diliminde, aynı mağazalarda yapılan toplam satışın karşılaştırılmasıdır. 

Mark Up ise (Maliyet artı fiyatlama) olarak tanımlanır. Şirketinizde satışa çıkaracağınız bir ürünün fiyatını belirlemek için kullanılan yüzdesel hesaplama yöntemidir. 

YTD, (Yıldan bugüne), mali yılın ilk gününden geçerli tarihe kadar geçen süreyi ifade eder. YTD bilgileri, zaman içindeki iş eğilimlerini analiz etmek veya performans verilerini aynı sektördeki rakipler veya emsallerle karşılaştırmak için kullanışlıdır

5. Kampanya Dönüşüm Oranı, Pazar Payı- Pazarlama Performans Metrikler

5. Kampanya Dönüşüm Oranı, Pazar Payı- Pazarlama Performans Metrikler

Kampanya Dönüşüm Oranı, belirli bir tarih aralığındaki dönüşüm sayısının, kampanyanızın aldığı toplam etkileşim sayısına oranıdır. Pazar Payı ise belirli bir döneme ait satışların aynı dönemdeki pazarın tamamının satış değerine oranını kapsar. Bu metrik ile bir şirketin ya da ürünün pazarına ve rakiplerine göre büyüklüğü hakkında genel bir fikir edinilir.

6. Piyasa Değeri, Hisse Payı- Kurumsal Performans Metrikleri

6. Piyasa Değeri, Hisse Payı- Kurumsal Performans Metrikleri

Piyasa değeri, para birimlerinin popülerliğinin bir göstergesi olarak kullanılır. Bu metrik yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra alım-satım kararı vermeden önce daha fazla bilgi edinilmesi tavsiye edilir. Hisse payı ise şirket paydaşlarının gelirleri hakkında verileri sizlere sunar. 

DQ Türkiye ekibi olarak bu yazımızda KPI ve kurumsal metrik ölçümü konuları hakkında merak edilenler sizler ile paylaştık. Daha fazla bilgilendirici içerik için bizi takip edebilir, hizmetlerimizden faydalanmak için ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.