Q-Mail 3.0 versiyonu yayınlandı

17 Mart 2021
 • Q-Mail ön yüz ekran tasarımları yenilendi.
 • Q-Mail’in, Qlik Sense sunucusundan ayrı bir sunucuda da çalışabilmesi desteklendi.(Aynı domainde olmak şartı ile)
 • Section Access desteği sağlandı.
 • Alert özelliği geliştirildi. (Measure değerine göre)
 • Q-Mail’e eklenen kullanıcıların yetkilerinin sınırlandırılabilmesi desteklendi.
 • İşler kısmında kullanıcıların istediği gibi rapor dosya tipini kombine edebilmesi desteklendi.
 • Birden fazla filtreli rapor gönderebilme özelliği desteklendi.
 • Filtre Paneli geliştirildi. Böylece birden fazla raporda aynı filtre seti kullanılacaksa, filtreleri yeniden oluşturmak yerine bu filtre paneli rapor içinde kullanılabilmesi sağlandı.
 • İş Tetikleyici olarak, Uygulama Yeniden Yüklendiğinde (On App Reload) ve İş Çalıştıktan Sonra (On After Task Execution) özellikleri eklendi.
 • Qlik Sense’ deki düz tabloda arka plan rengi (background color) ve yazı rengi (text color) varsa Html tablo, excel, pdf tablonun buna göre gönderilmesi desteklendi.
 • Oluşturulan rapor filtreli ve filtresiz ise seçilen dosya tipine göre indirilip ön izleme yapılması desteklendi. (Rapor filtre ve mail tipinde ise kullanılamıyor).
 • Oluşturulan raporların FTP sunucusuna aktarılabilmesi desteklendi.
 • Q-Mail update işlemini kullanıcıların yapabilmesi desteklendi.
 • Tablo olmayan objelerin datasının excel, pdf ve html tablo olarak mail atılması desteklendi.
 • Scrollu sayfaları tek resim olarak çekme özelliği desteklendi.
 • Birçok raporu tek Excel’e farklı sayfalar olarak basılabilmesi desteklendi.
 • XML ve JSON dosya tipleri desteklendi. (Sadece düz tablolar için)
 • Obje bazlı fotoğraf çekebilme özelliği desteklendi.
 • Qlik Sense üzerinde dinamik başlık oluşturulmuş ise (örn: filtre değerine göre) mail atılan raporun dosya adının da bu isimde gönderilebilmesi sağlandı.
 • Filtreli raporların, filtre değerlerinin mail body’ de gösterilmesi özelliği desteklendi.
 • Mail body içine, Qlik Sense de bulunan variableların değerinin yazdırılabilmesi desteklendi. Rapora ait objenin Qlik Sense linkinin mail body de gönderilebilmesi özelliği desteklendi.
 • Tanıtım turu özelliği geliştirilerek kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlandı.
 • Qlik Sense engine servisi durduğunda admin grubuna ekli olan kullanıcılara uyarı maili atılması özelliği desteklendi.
 • Rapor oluşturulurken obje seçiminde seçilen objenin Qlik Sense üzerinde görünüşünün gösterilmesi özelliği desteklendi. (opsiyonel)

  Obje ön izleme ön gereksinimleri;

  • Qlik Connection oluşturulurken ayrı bir Qlik Sense user atanması.
  • Firefox tarayıcısının kullanılması.
 • Sistem içerisine excel’den mail adresi aktarma özelliği desteklendi.
 • İşlerin silinmeden deaktif edilebilmesi özelliği desteklendi.
 • Gün içinde çalışacak rapor sayısını gösteren grafik ara yüz geliştirildi.
 • Qlik Connection ve Smtp ayarlarının doğruluğunun kontrol edilebilmesi özelliği desteklendi.
 • İş oluşturulurken alıcı mail adreslerinin excel’den alınabilmesi desteklendi.