Q-Mail Cloud v1.3 Release Notes

6 Şubat 2024

New Features

 • Report History: Geçmiş tarihli rapor dosyalarına erişimi sağlar.
 • PowerPoint dosya tipinde rapor oluşturulabilmesi ve task ekranında bu dosyaların birleştirilebilmesi.
 • Excel(csv) dosya tipinde rapor oluşturulabilmesi ve task ekranında bu dosyaların birleştirilebilmesi.

Bug Fixes

 • Pdf(png) dosya tipindeki raporun ftp'ye upload edilememesi.
 • Alert condition sağlanmadığında statüsünün yanlış gösterilmesi.
 • Alert oluştururken ve düzenlerken birden fazla filtre atılamaması.
 • Aynı task içinde birden fazla dosya tipinin birleştirilebilmesi.
 • Task output type değiştiğinde gerekli inputların sıfırlanmaması.
 • Email attachmentlarının Outlook 2013'de açılamaması.
 • Önyüzde görsel iyileştirmeler yapıldı.

Improvements

 • Email body içerisinde rapor linkinin detayına "Click here for more details..." textine tıklanarak erişilebilmesi.
 • Excel(png) export olna dosyanın önizleme için indirilebilmesi.
 • Password inputlarına show özelliği eklendi.
 • Export hatası alan raporlar için otomatik retry eklendi.