Q-Mail Onpremise v3.3.0 Release Notes

15 Aralık 2022

Yeni Özellikler

 • Logo Insight entegrasyonu sağlandı.
 • Veri tablolarında gösterilen kayıt sayısının, kullanıcının son seçtiği sayıya göre gösterilmesi.
 • Çoğaltılmak istenilen kayıtın adının, çoğaltılmadan önce değiştirilebilmesi.
 • Websocket özelliği eklenerek tüm online kullanıcıların ekranlarındaki kayıtların senkron şekilde güncellemesi sağlandı.
 • Mashup sayfalarının ‘PDF(png)’,’PNG’ ve ‘Mail Body(png)’ formatında gönderilebilmesi.

İyileştirmeler

 • E-mail gönderimi için ‘retry policy’ özelliği eklendi.
 • Daha kullanıcı dostu arayüzler için geliştirmeler yapıldı.
 • Rapor adının geçerli karakter içerip içermediğinin kontrolü.
 • Filtre ekranında girilen değerlerin kontrolü.
 • Qlik bağlantısı ve smtp bilgileri girilmemiş ise kullanıcıya uyarı verilmesi.

Bug Fix

 • Yeni oluşturulan işin alıcı kısmının boş girilmesinden sonra düzenlenememesi.
 • İşin sonraki çalışma zamanından kaynaklanan sorun.
 • Exchange online oauth2 token alma hatası.
 • Veri tablolarındaki ‘arama’ için girilen değerin belli bir süre sonra kaybolması.
 • İşin disable yada enable yapılmasından sonra veri tablosunun başa dönmesi sorunu.
 • Dil değişikliği yapıldığında sayfanın yükleme ekranında kalma sorunu.