Talend ile Verilerinizi Değere Dönüştürün

22 Kasım 2023

Talend ile Verilerinizi Değere Dönüştürün

Yapılan araştırmalara göre şirketlerin %97'si verilerini etkili bir şekilde kullanma konusunda zorluk yaşıyor. Karmaşık ve büyük ölçeklerdeki verilerin doğru bir şekilde entegre edilmesi, güvenilir hale getirilmesi ve yönetilmesi şüphesiz ki şirketlere rakipleri karşısında bir hayli üstünlük sağlamakta. Bu yazımızda Talend kullanarak verilerinizi etkili bir şekilde iş değerine dönüştürme konusundaki ipuçlarına odaklanacak; veri entegrasyonu, veri kalitesi, veri bütünlüğü ve yönetişimi kavramlarına değineceğiz. Ayrıca Talend nedir, Talend ne işe yarar sorularına cevap vererek Talend’ın sağladığı fayda ve avantajlardan bahsedeceğiz.

İş değeri yaratan modern veri yönetimi

Talend, hemen hemen her veri kaynağı ve veri mimarisiyle uyumlu olan, az kod gerektiren tek bir platformda işletmelerin veri entegrasyonu, veri kalitesi kontrolü ve diğer veri yönetişimi görevlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çözümler sunmaktadır. Talend Data Fabric ve Stitch olmak üzere başlıca iki ürün grubundan bahsedebiliriz.

Geniş yeteneklere sahip olan Talend, her türlü veri ortamı veya framework ile çalışabilen, riski azaltan ve değer elde etme süresini kısaltan uçtan uca modern bir veri yönetişimi platformu sunmaktadır. Her ölçekte ve karmaşıklıkta veri ihtiyaçlarınızı destekleyebilecek modüler bir çözümle iş sonuçlarını artırmanızı sağlar.

Bulut tabanlı, çoklu bulut, hibrit veya yerel bir ortam olması fark etmeksizin, Talend bulut bağımsız bir çözüm olarak veri ortamınızda sorunsuz bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmaktadır.

Doğru kararları mı alıyorsunuz?

Veriler her şirket için kritik öneme sahiptir; ancak verileri iyi durumda tutmak için; kullanılabilirlik, bütünlük ve güvenlik arasında dikkatli bir denge kurmak gerekir. Talend, bu denge ve kontrolü elinizde tutmak, riski azaltmak ve değer yaratmak için size yardımcı olur.

Talend, güçlü bir iş ortağı ekosistemi ve hizmet altyapısı tarafından desteklenen tek bir modüler platformda veri entegrasyonu, bütünlüğü ve yönetimini bir araya getirmektedir. Bu da kararlarınızın daha doğru ve güvenilir olmasını sağlamaktadır.

Talend’in sağladığı avantajlar nelerdir?

Talend ile verilerinizi güvenilir bir varlık haline dönüştürebilirsiniz. Şirketinizin öncelikli konusu ne olursa olsun, Talend, başlıca şu süreçlerle başa çıkmanıza yardımcı olur:

  • Daha akıllı kararlar, geliştirilmiş operasyonlar ve daha iyi deneyim için analitik yeteneklerin etkinleştirilmesi.
  • Bilgiyi içsel ve dışsal olarak paylaşmak için operasyonel verilerin hızlandırılması.
  • Dijital dönüşümü desteklemek amacıyla veri ve uygulamaların modernleştirilmesi.
  • Riski azaltmak ve güvenilir veri sunmak için veri mükemmelliğinin kurulması.

Baştan Sona Tüm Veri Yönetişimi

Talend; veri entegrasyonundan başlayarak kalite ve yönetimine, uygulama ve API entegrasyonuna kadar uçtan uca çözümler sunmaktadır. Tercihiniz ne olursa olsun, Talend neredeyse her türlü veri entegrasyon yaklaşımını destekler; bunlar arasında ETL, ELT, ETLT ve tersine ETL bulunmaktadır.

Talend ile veri kullanımını izlemek ve yönetmek, veri etrafında politikalar tanımlamak ve uygulamak mümkün hale gelir. Verilerinizdeki bilgileri anlamak, analiz etmek, bağlamlarını değerlendirmek ve anlamlı bilgiler çıkarmak oldukça kolay ve güvenilirdir.

Talend esnek bir platform sunar

Talend; ölçeklenebilir, genişletilebilir, bulut bağımsız esnek bir platformdur ve en kapsamlı dağıtım mimarilerini destekler. Talend, birden çok bulut sağlayıcısını kullanma veya bunlar arasında geçiş yapma konusunda da yetenekler sunar, bunlar arasında AWS, Azure, Google Cloud Platform ve Snowflake yer almaktadır.

Güvenilir Çözüm

Talend, 7 binden fazla şirketin güvenerek şeffaf iş değeri sunmasını sağlayan ve güvenlik ile uyumluluk ihtiyaçlarına destek olan bir çözümdür. Talend'in profesyonel hizmetleri, uzman hizmetler, bir bilgi merkezi ve uygulama hızlandırıcıları içerir, bu da sizin değer elde etme sürenizi hızlandırır.

Talend Data Fabric: Güvenilir, erişilebilir veriler için birleşik platform

  • Veri Entegrasyonu: Çeşitli kaynaklardan veri toplayın ve iş kararlarınızı desteklemek için bu veriyi güçlendirin.
  • Veri Kalitesi: Verileri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak temizleyin ve profilini çıkarın; böylece sistemlerinize kötü verilerin girmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
  • Veri Bütünlüğü ve Yönetişim: Veri yaşam döngüsü boyunca veri güvenini ve mükemmelliğini sağlayın ve Talend Trust Score™ ile veri kalitesini değerlendirin.
  • Uygulama ve API Entegrasyonu: Çok sayıda self-servis özelliğiyle güvenilir verilerden şirket içinde ve dışında değer paylaşın ve sunun.
  • Talend Trust Score™ ile Destekli: Veri güvenini artırmak için herhangi bir veri kümesinin güvenilirliğini tek bakışta, zaman içinde veya herhangi bir zamanda kontrol edin.