EĞİTİM

EĞİTİM

Öncelikli amacımız Qlik İş Zekası Platformu ürünlerinin kullanımına ilişkin teknik bilgiyi en kapsamlı şekilde aktararak kullanıcıların bu programa adaptasyon sürecini hızlandırmak dolayısı ile ürünü en etkin şekilde kullanabilmesine yardımcı olmaktır.

Bunun yanı sıra kullanıcıların danışman ekibimizle aynı dili konuşacak seviyeye getirilmesi ve karşılaştıkları sorunları en doğru şekilde aktararak çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilmelerini sağlamak başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.


QlikView

QlikView End User

 • Qlikview’a Giriş
 • Bellek İçi Analiz &İlişkisel Sorgulama Teknikleri
 • QlikView Mimarisi
 • Yeni bir QlikView raporu oluşturma
 • Boyut (Dimension) ve Ölçüm(Expression) kavramları
 • Sütun,Çizgi, Pasta ve diğer grafik çeşitlerinin oluşturulması ve görselleştirilmesi
 • Hiyerarşik (DrillDown) ve Seçilebilir(Cyclic) Boyut Oluşturma
 • Düz ve Pivot Tabloların Eklenmesi
 • Göstergelerin (Gauge) Oluşturulması
 • Objelerin genel özellikleri
 • Koşullu hesaplama (IF)
 • Buton ve Buton Hareketleri (Action)
 • Grafiğin koşula bağlı çalışması
 • Bookmark ile sorgu filtrelerinin kaydedilmesi
 • What-If Senaryolarını Oluşturma
 • Set ifadeleri kullanarak formülleri geliştirme
 • Dokumanda farklı State’ler oluşturarak karşılaştırma analizlerinin yapılması

QlikView Developer

 • Database Bağlantısı(Connection)oluşturulması
 • QlikView script diline giriş
 • SQL ve QlikView scriptlerinin birlikte kullanımı
 • Tablo bağlantılarının oluşturulması
 • Bellekte yer alan tabloyu tekrar kullanma(Resident)
 • Join İşlemleri (Inner,Outer..)
 • İç İçe Load kullanımı(Preceding Load)
 • IF fonksiyonu (Koşula bağlı İşlemler)
 • Is null fonksiyonu
 • ‘where exists’ kullanımı
 • Qualify (Kolon isimlerinin otomatik değiştirilmesi)
 • Çoklu key oluşturma ve Syn Tabloların Yönetimi
 • Crosstable komutu ile tabloları dikeye dönüştürme
 • Mapping komutu ile Joinleme
 • Tablo Verilerinin Birleştirilmesi (Concatenate)
 • Tabloların bellekten düşürülmesi (Drop Table)
 • Takvim Tablosu Ekleme
 • Peek komutu
 • Döngü Oluşturma (While, for next)
 • Scriptlerin Export ve Import Edilmesi
 • Gizli Script sayfası oluşturma
 • Rapor verisini Azaltma (Reduce Data)
 • Scriptlerin Belli Bölümünü Çalıştırma (Partial Load)
 • Limitli Sayıda Satır Yükleme (Limited Load)
 • QVD dosyalarının oluşturulması ve Yönetimi
 • Sadece Yeni Eklenen Kayıtları Yükleme (Incremental Load)
 • Kullanıcıya Veri ve Sayfa Bazlı Kısıtlama (Section Access)

Qlik Sense

Qlik Sense End User

 • Qlik Sense Yaklaşımı & Veri Keşfi
 • İlişkisel Sorgulama Teknikleri
 • Arama (Search) Teknikleri
 • Yeni Bir Rapor(Application) Oluşturma
 • Excel veri kaynağını kullanılarak veriyi yükleme
 • Boyut (Dimension) ve Ölçüm(Measure) oluşturarak Master Item Tanımlama
 • Alternatif Dimension ve Measure Kullanımı
 • Görsel Objelerin Kullanımı
 • Bar Chart
 • Line Chart
 • Gauge
 • Image&Text Obje
 • TreeMap
 • KPI Object
 • Table
 • If Fonksiyonu
 • Görsellerin dış ortama Export (pdf,excel,resim) edilmesi
 • Variable (Değişken) Kullanımı
 • Grafiklerde Koşula bağlı gösterim (Calculation Condition)
 • Grafiklerde sıralama (Sort) yöntemleri
 • Hiyerarşik(DrillDown) Boyut
 • Harita Objesi Kullanımı
 • Formüller ve Fonksiyonlar
 • Bookmark (Seçim İmi) Oluşturma
 • Analiz Öykülerinin (Data Storytelling) Oluşturulması ve Sunumu
 • Set İfadeleri Kullanarak Advanced Formüller Oluşturma

Qlik Sense Developer

 • Database Bağlantısı(Connection)oluşturulması
 • Qlik Sense script diline giriş
 • SQL ve QlikSense scriptlerinin birlikte kullanımı
 • Tablo bağlantılarının oluşturulması
 • Bellekte yer alan tabloyu tekrar kullanma(Resident)
 • Join İşlemleri (Inner,Outer..)
 • İç İçe Load kullanımı(Preceeding Load)
 • IF fonksiyonu (Koşula bağlı İşlemler)
 • Is null fonksiyonu
 • ‘where exists’ kullanımı
 • Qualify (Kolon isimlerinin otomatik değiştirilmesi)
 • Çoklu key oluşturma ve Syn Tabloların Yönetimi
 • Crosstable komutu ile tabloları dikeye dönüştürme
 • Mapping komutu ile Joinleme
 • Tablo Verilerinin Birleştirilmesi (Concatenate)
 • Tabloların bellekten düşürülmesi (Drop Table)
 • Takvim Tablosu Ekleme
 • Peek komutu
 • Döngü Oluşturma (While, for next)
 • Debug Modu Yönetme
 • Limitli Sayıda Satır Yükleme (Limited Load)
 • QVD dosyalarının oluşturulması ve Yönetimi
 • Sadece Yeni Eklenen Kayıtları Yükleme (Incremental Load)
 • Kullanıcıya Veri Bazlı Kısıtlama (Section Access

Qlik Sense Administration

 • User Directory Connector oluşturma ve Kullanıcıları Sense Platformuna tanımlama
 • Lisanslama Modelleri (User Access&Login Access)
 • Kullanıcıya Lisans Tanımlama
 • Stream (Folder) Oluşturma
 • Application’ların Import Edilmesi & Stream’lere Publish edilmesi ve Yönetilmesi
 • Stream ‘lerin kullanıcı bazlı yetkilendirilmesi
 • Data Connections (Veri Bağlantıları) oluşturulması ve kullanıcı bazlı yetkilendirilmesi
 • Custom Properties tanımlayarak Yetki Gruplarını Yönetme
 • Security Rule (Yetkilendirme Kuralları) Tanımlama
 • Task tanımı ve Application’ların belirli periyotlarda otomatik güncellenmesi
 • Content Libraries yönetimi
 • Extension Objelerin Qlik Platformuna Import edilmesi