Q-MAIL v3.4.0 RELEASE NOTES

3 Mayıs 2023

Bug Fixes

 • Task’ın sonraki çalışma tarihinin formatı.
 • Wizard hataları.
 • Access rule, by User veya by Group seçildiğinde var olan QlikConnection’ların görülmemesi.
 • Anasayfadaki verilerin Access rule göre gösterilmemesi.
 • Şifre sıfırlandıktan sonra reCAPTCHA’nın hata vermesi.
 • Outlook 2013’de mail eklerinin .dat uzantılı görülmesi.
 • Anasayfadan rapor ve task edit sayfasına gidildiğinde verilerin yanlış gösterilmesi.
 • Rapor’un yeniden export edilememesine rağmen eski verinin silinmemesi.
 • Q-Mail bilgilendirme maillerinin ExchangeServer kullananlarda iletilememesi.

Improvements

 • SQL bağlantısı için retry özelliği.
 • Filtre seçiminde seçilen alana ait değerler yüklenirken loader gösterilmesi.
 • Performans ve ram kullanımında iyileştirme.
 • QlikSense’de node yapısı var ise Q-Mail’İn buna uygun çalışması.
 • Rapor export için “Retry Policy”.
 • Server üzerinde kullanılan tarayıcının versiyonuna göre en uyumlu driver’ın kullanılması.
 • Filter and mail raporda bir kişiye ait rapor export edilemediğinde diğer kişilere ait
  raporların exportuna devam edilmesi.
 • Filter and mail raporda kişiye ait rapor iletilemediğinde admin userlarına bilgilendirme
  maili atılması.

New Features

 • Alert için priority özelliği.(Low-Medium-High)
 • Task çalıştıktan sonra Alert’ın tetiklenmesi.
 • Export olan ve export için sırada bekleyen raporların farklı icon ile gösterilmesi.
 • Raporun Q-Mail’de son güncellenme tarihinin gösterilmesi.
 • Filter and mail raporun export durumunun icon ile gösterilmesi.
 • Rapor ve Alert’a bookmark üzerinden filtre atılabilmesi.
 • Reload Type özelliği eklenerek Rapor, Alert ve Task’ın QlikSense’deki Task reload’a ek
  olarak App “Last Reload Time” göre yönetilebilmesi.
 • Excel içerisine ekran görüntüsü ekleyebilme.(Excel(PNG))
 • Alert “Push Notification” özelliği eklenerek Q-Mail Mobile kullanan kullanıcılara
  bildirim atılması.
 • İletilen E-Mail başlığının QlikSense variable değeri ile verilebilmesi.
 • Push Notification içeriğinde “PNG” formatındaki raporların gösterilebilmesi.