Kurumları Başarıya Götüren Analitik Güç; Veri Okuryazarlığı!

20 Mart 2024

Verilerle ilgili doğru kararları sizce kimler veriyor?

Veri artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. İş dünyasında ve hatta günlük yaşamda hayatımızı önemli ölçüde değiştiren veriler, hızla artış göstermektedirler. Artan bu verileri anlamak ve analiz edebilmek için öğrenmemiz gereken bir olgu var; Veri Okuryazarlığı.

Veri okuryazarlığı (Data Literacy), veriler ile etkileşim içerisinde bulunabilme, veriyi anlayabilme, analiz edebilme, yorumlayabilme ve tüm bunların sonucunda veriye dayalı kararlar alabilme yeteneklerinin tümüdür. Veri okuryazarı olan bir kişi doğru soruların sorulmasını ve etkili bir iletişimin kurulmasını sağlar. Karmaşık veri kümelerini anlayarak faydaya uygun bir şekilde yorumlar ve bunun sonucunda da veri analizine dayalı kararlar alabilir. Artık işletme sektöründen sağlık kuruluşlarına kadar birçok kurum veri odaklı kararlar alabilmek için veri okuryazarlarına ihtiyaç duymaktadır. Peki bir veri okuryazarı hangi yeteneklere sahip olur?

  • Veri okuryazarı bir kişi çeşitli kaynaklardan bilgiler toplayabilir ve bu bilgileri analiz için uygun bir hale getirebilir. Aynı zamanda bu verileri analiz ederek eksik ya da hatalı bilgileri bularak temizlik yapabilir.
  • Veri okuryazarı veri analizi teknikleri kullanarak veri kümelerini analiz edebilir. Bunlar; istatiksel yöntemler, veri madenciliği teknikleri ve makine öğrenmesi olabilir. Bu yeteneğe sahip kişi veri setlerindeki desenleri ve ilişkileri tespit edebilir.
  • Veri görselleştirme araçlarını kullanarak analiz sonuçlarını görsel grafiklere çevirebilir bu sayede de verileri daha anlaşır hale getirerek karar verme süreçlerini destekler.

İşletmeler, veri okuryazarlarının verileri doğru anlaması, analiz etmesi ve doğru yorumlayarak veri odaklı kararlar alması sonucunda pek çok fayda sağlayabilir. Bu faydalardan şu şekilde bahsedebiliriz;

  • Verilerin doğru analiz edilmesiyle kurumlar daha doğru ve bilinçli kararlar alabilir. Bu sayede kurumlar stratejik hedeflerine ulaşarak rekabetçi ortamda avantaj elde edebilirler.
  • İş süreçlerini daha verimli hale getirirler. Verilerin doğru yorumlanıp, analiz edilmesiyle performanslarını arttırarak, operasyonel verimliliklerini sağlayabilirler.
  • Müşteri memnuniyeti sağlayabilirler. Müşterilerinin verilerini analiz ederek istek ve ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde belirleyebilir ve hizmetlerini bu doğrultuda şekillendirebilirler. Bu da müşteri sadakatinin oluşmasını sağlayacaktır.
  • Pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olacaktır.
  • Veri analizleri sayesinde potansiyel riskler öncesinden belirlenip ona uygun önlemlerin alınarak risklerin azaltılmasında rol oynayacaktır.

Gördüğümüz tüm faydaları göz önünde bulundurduğumuzda veri okuryazarlığının bir işletme için birçok açıdan önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Veri okuryazarlığı becerilerine sahip bir kişi işletmesini rekabet ortamında bir adım daha öne geçirerek başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi ve teknolojik gelişmeler için bizleri takipte kalın.