Q-Mail v3.6.0 Release Notes

14 Mart 2024

Bug Fixes

 • Tanıtım turundaki hatalar düzeltildi
 • Görsel hatalar düzeltildi
 • Schedule ayarlanmış bir taskın disable olduktan sonra enable durumuna getirilince
  programlanan zamana bakılmaksızın çalışma sorunu düzeltildi.
 • Report create ve edit işleminde App Settings alanından bir seçim yapıldığında Sending
  Type seçeneklerinin eksik gelmesi düzeltildi
 • Report edit ekranında bookmark optionlarının boş gelmesi düzeltildi
 • Alert için enable durumu false olduğunda run butonu disable hale getirildi.

İyileştirmeler

 • SQL Connection exception da servis durmasının engellenmesi ve event viewer log
  atılması sağlandı.
 • Lisans yoksa servis durma sı engellendi.
 • Snapshot alınırken erişim hatası alındığında tekrar tekrar denemesi engellendi ve
  erişim hatası alındığına yönelik hata verilip export sonlandırıldı
 • ReportHistory sayfasında geçmiş rapor dosyaları için download iconu eklenip, bu
  icona basınca indirilme özelliği eklendi
 • Rapor export fail olduğunda clientın yenilenmesi sağlandı.
 • Alerts sayfasındaki info boxlardan working ve successful yer değiştirdi.
 • Export olan raporun editlendiğinde yada silindiğinde cancel edilmesi.

Yeni Özellikler

 • Group e mail tanımlama yapılabilmesi sağlandı.
 • Drive Connections sayfası eklendi.
 • Eklenen Drive Connections sayfası için tanıtım turu eklendi.
 • Task raporlarının müşteri One D rive hesabına upload edilebilmesi sağlandı.
 • Task raporlarının müşteri Google Drive hesabına upload edilebilmesi sağlandı.
 • Pivot tablolar data export için expand ve collapse özelliğinin seçilebilebilmesi eklendi.
 • Active Directory’den kullanıcıların ve alt gruplarının,grup bazlı eklenmesi.